Design: De Innovatieve Motor voor Toekomstige Maatschappelijke Veranderingen

Om systematische veranderingen teweeg te brengen, zou de designer meer een gedragsontwerper moeten worden.

In een wereld waarin klantverwachtingen voortdurend veranderen en concurrentie altijd op de loer ligt, is design een onmisbaar instrument voor innovatie. David Pas heeft een carrière in design uitgebouwd bij de innovatiespecialist Verhaert en is er nu coördinator strategic innovation. Bij Verhaert gelooft men dat innovatie essentieel is voor een betere wereld. Hun diensten variëren van innovatieadvies, zoals strategieontwikkeling en businessmodellering, tot strategische ontwerpdiensten gericht op het verbeteren van gebruikerservaringen en het maximaliseren van productwaarde. In dit interview deelt David zijn visie op de rol van designers in het innovatieproces en hoe ze een katalysator vormen voor grotere maatschappelijke veranderingen.

Image
David Pas
  • Behaalde een Master in Product Design aan Universiteit Antwerpen  in 1993

  • Meermaals gast docent bij Universiteit Antwerpen 

  • Raakte gepassioneerd door het bedenken van ideeën die werken. 

  • Werkt sinds 2009 bij De Verhaert Masters in Innovation groep, eerst als productontwerper, vervolgens als projectmanager en 'tijdelijk' als accountmanager. Sinds de laatste tien jaar is hij trots coördinator van het DesignLab team.

  • Won met Verhaert S.P.A.T.  (Skin Prick Automated Test) Gold tijdens de Henry van de Velde '24 Awards 

PARTNER STORY

De inhoud van dit artikel werd met toestemming beknopt overgenomen van onze partner Flanders DC. Lees het volledige artikel via deze link

Hoe zie jij de rol van design in het innovatieproces?

Bij Verhaert draait alles om innovatie. Design is een van de vele instrumenten om innovatie te stimuleren. Ondertussen zijn we als bedrijf gegroeid en de laatste jaren vooral in de breedte. Er komen steeds meer disciplines kijken bij elk innovatieproject — denk aan het digitale aspect en artificiële intelligentie. Het bedrijf is dus allang niet meer een exclusieve speeltuin voor de productontwikkelaar. Toch ben ik overtuigd van de bijdrage van designers in het hele innovatieproces. Dat heeft mij een beetje ‘gedwongen’ om de troeven van designers te kaderen, zowel intern als extern. Ik wil hun toegevoegde waarde in elk project volledig benutten.

Hoe heb je dat aangepakt?

Bij Verhaert zijn we continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze methodologieën. Ik werd recent opnieuw geïnspireerd omdat ik zowel het designlab als het innovatielab zou gaan leiden. Het designlab is een afdeling die focust op design voor de adoptie van een nieuw product in de markt. Met adoptie bedoelen we hoe goed een nieuw product wordt ontvangen en gebruikt door de beoogde doelgroep. Bij dat proces benadrukken we de waarde van het product voor die specifieke doelgroep. Je moet dus de waardeperceptie van het toekomstige product in de markt analyseren. 

Het innovatielab bestaat uit innovatieconsultants die voornamelijk naar het businessmodel kijken, om van een geslaagd product ook een commercieel succes te maken. Door beide invalshoeken te versmelten kwam ik tot het inzicht dat ze samen de zogenaamde ‘valley of death’ helpen te verkorten of op z’n minst te beheersen. De `valley of death` slaat op de risicovolle periode tussen de aanvang van een project en het moment waarop de onderneming een serieuze afzetmarkt weet te ontwikkelen en echt omzet gaat maken.

Valley of death

Image
Valley of death
Ik geloof dat steden een enorme impact kunnen hebben en dat er nog veel innovatiepotentieel onbenut blijft.
David Pas

Hoe pas je dat concreet toe in een innovatieproces?

We richten ons op het versnellen of controleren van productadoptie in de markt. Door middel van marktonderzoek doen we specifieke voorspellingen voor bepaalde doelgroepen, zodat ze het product meteen als relevant voor hen ervaren. 

De basis is natuurlijk dat de waardepropositie van het product helder en concreet is. Daarbij hoort ook het bepalen van een ‘go-to-market’-strategie die we, net zoals elke designkeuze, onderbouwen met data. Zo creëren we zekerheid en worden risico`s kleiner. Hoewel dat tijdsintensief is en soms ten koste gaat van de uren die nodig zijn voor het designproces, brengt het  evenwicht tussen creativiteit en feitelijke besluitvorming. Vooral onze internationale klanten waarderen die  benadering. Zij willen immers allemaal dat hun product of dienst snel geadopteerd wordt en bovendien rendabel is. Met andere woorden: ze willen een korte ‘valley of death’.

Tot slot gaan we alles valideren, op basis van diepgaande analyses, interviews en data, waarmee we de verwachte 'return on investment' inschatten. Dat proces van risicobeheersing leidt ertoe dat klanten bereid zijn meer te investeren naarmate het risico afneemt. 

Wil je het hele verhaal lezen? Ga dan naar www.flandersdc.be/nl/magazine/david-pas-verhaert