Connecting The Dots

CONNECTING THE DOTS.
Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. draagt de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking uit en brengt KMO's uit eerder traditionele industrieën in contact met ondernemers uit de creatieve sectoren.

Het project liep van mei 2016 tot oktober 2018.

We werken laagdrempelig, actie- en resultaatgericht en leggen de focus op:
- Creëren van een bewustmaking omtrent de toegevoegde waarde van de competenties en expertise van creatieve en culturele ondernemers voor KMO's en hun transitie naar innovatieve bedrijfsmodellen.
- Het samenbrengen en matchmaken van ondernemers uit traditionele sectoren en ondernemers uit de culturele en creatieve sectoren met als doel duurzame contacten te bewerkstelligen.
- Het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van concrete kruisbestuivingstrajecten tussen KMO-bedrijfsleiders en creatievelingen.

De acties van dit project vinden plaats in de provincie Antwerpen, mits nauw overleg en in bovenlokale afstemming met de andere actoren in het Vlaamse werkveld, zoals het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Flanders DC. De werking op Vlaams niveau wordt doorgetrokken in de eigen regio en waar mogelijk is er maximale afstemming en samenwerking met de andere Vlaamse regio's.

Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. stimuleert cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren in de provincie Antwerpen, om innovatie te stimuleren. Hiertoe worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het verbindingsplatform voor de provincie Antwerpen werkt voor dit
project samen met Stad Mechelen, Stad Turnhout en BLENDERS (voormalig SPK) en ontvangt hiervoor 520.654,44 euro subsidies
van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Image
Cijfers Connecting The Dots