De markt niet klaar voor innovatie? Bedenk een nieuwe go-to-market-aanpak!

WOODinc & Made blikken terug op Build. Create. Innovate.

Een klassieke markt veroveren met het product van de toekomst? Dat verliep minder vlot dan verwacht bij WOODinc, een producent van houtskeletbouw. Via Build. Create. Innovate. vond zaakvoerder Eric Van de Heyning een klankbord bij Simon de Smet van creatief agency Made. “Made heeft mijn visie scherper gesteld”, aldus Eric.

Image
Brainstorm

Welke innovatietroef heeft WOODinc?

ERIC: “WOODinc produceert al tien jaar een circulair houtbouwsysteem, gebaseerd op een Japanse bouwmethode. We hebben ook een gepatenteerde gevelcassette ontwikkeld, volledig biobased en circulair. Je kan onze gebouwen dus demonteren zonder afval te creëren. Dat kan een belangrijke troef worden nu de bouwshift er zit aan te komen. Want anders dan bij renoveren, behoudt ons product zijn waarde als je het demonteert en hergebruikt in hetzelfde of een ander ontwerp. De mogelijkheden voor WOODinc zijn eindeloos. En de markt heel breed. Dus adviseerde Kamp C me om een businessstrategie te ontwikkelen via het innovatietraject Build. Create. Innovate.”

Image
Woodinc
“De mogelijkheden voor WOODinc zijn eindeloos. En de markt heel breed. Dus adviseerde Kamp C me om een businessstrategie te ontwikkelen”
Eric

Waarin lag volgens Made de grootste uitdaging?

SIMON: “Vanaf het eerste gesprek beseften we dat Eric een heel straf product heeft ontwikkeld met een fantastisch potentieel. WOODinc is futureproof en speelt in op de trend van duurzaam bouwen, want het is energiezuinig én volledig circulair. Dat is binnen onze Vlaamse bouwmethodieken nog vrij ongezien. En toch wordt het product nog niet volledig gevaloriseerd. Eric is momenteel nog tegen de stroom in aan het zwemmen. Want bouwheren, architecten, aannemers, inspectie-organen en lokale overheden houden nog te hard vast aan wat ze kennen. Awareness rond de bouwshift creëren, dat is een traag proces waar WOODinc op korte termijn geen grote revenue shifts mee kan realiseren.”

“Met Made hebben we meer structuur in de business gebracht zodat WOODinc, ShellterWOOD en Ribu elk een eigen gezicht hebben gekregen”
Simon

Daar gaan jullie dus niet op wachten. Welke aanpak stelt Made dan voor?

SIMON: “Om het volledige potentieel te unlocken, moest Eric op een andere manier naar de markt stappen. Daarom hebben we een tweesporenbeleid uitgestippeld. Enerzijds zal WOODinc nog steeds projecten op maat realiseren zoals de voorbije tien jaar. Architecten die fan zijn, worden ambassadeur en zo gaat de bal aan het rollen. Anderzijds willen we sneller schakelen dan de klassieke bouwketting van architecten, lokale overheden en aannemers toelaat. Daarom gaan we prefab producten — ShellterWOOD en Ribu — vermarkten in twee nichesegementen. Dit laat de bouwheer toe om zelf zijn toekomstige bouwstructuur te configureren. Een paar weken later kan deze al geplaatst worden. Een echte one-stop-shop in plaats van het klassieke traject met architect, bouwaanvraag, aannemer, onderaannemer en alle administratie.”

ERIC: “Onder ShellterWOOD — een samenwerking tussen Shellter en WOODinc — vermarkten we tijdelijke en transformeerbare constructies voor de evenementensector. Shellter was al menige jaren actief in de eventsector waar tijdelijke constructies de normale gang van zaken is. Een collaboratie in circulair bouwen was een logische stap.”

“Onder Ribu brengen we modulaire constructies op de markt. Denk aan een poolhouse, een tuinhuis, een garage, een kantoorgebouw, een zorgwoning… Het kan werkelijk elke vorm aannemen. Want de structuur laat makkelijk toe om modules bij te bouwen, weg te halen of het volledige ontwerp te transformeren…”

Hoe hebben jullie het tweesporenbeleid concreet ingevuld?

SIMON: “De basis voor ShellterWOOD en Ribu bestond al toen Eric zich inschreef voor het innovatietraject. Maar de verhalen waren verweven met dat van WOODinc. Met Made hebben we meer structuur in de business gebracht zodat WOODinc, ShellterWOOD en Ribu elk een eigen gezicht hebben gekregen. En Eric weet nu hoe hij met een minimale effort, maximale impact kan genereren, zowel voor de b2b- als de b2c-producten. Zo hebben we voor Ribu bepaald hoe de landingspagina eruit zal zien, welke boodschap er wordt gebracht en hoe Ribu aan de markt wordt voorgesteld. Voor ShellterWOOD hebben we onder andere een configurator ontworpen, waarin modellen, prijzen en specificaties zijn opgenomen.”

Image
Ribu
“Je voelt dat dit hun vakgebied is en dat ze erop getraind zijn om ideeën en gedachtestromen te stroomlijnen”
Erik

Eric, waarin lag de meerwaarde van Made?

ERIC: “Made heeft tijdens dit innovatietraject focus en duidelijkheid gebracht. Ze hebben in feite mijn visie scherper gesteld. Je voelt dat dit hun vakgebied is en dat ze erop getraind zijn om ideeën en gedachtestromen te stroomlijnen.”

“Innovatie is geen snapshot, maar een proces”
Simon

Wanneer zou je een bedrijf aanraden om deel te nemen aan Build. Create. Innovate., Simon?

SIMON: “De meeste ondernemers die participeren hebben nog geen ervaring met design thinking en innovatieprocessen. Bij hen is het altijd boots on the ground en voortdoen. Daardoor verlopen hun innovaties niet op een structurele manier en gaat er veel effort verloren. Dan ben je, zoals Eric, Don Quichot-gewijs tegen de wind aan het vechten, terwijl het ook slimmer kan. Tijdens het Build. Create. Innovate. innovatietraject helpen we je om een stap in de juiste richting te zetten, met de kanttekening dat dit maar het begin is van je verhaal. Innovatie is geen snapshot, maar een proces.”

Tekst: Studio Lima

Build. Create. Innovate.

Je bedrijf doen groeien gaat niet altijd vanzelf. Hoe kan jouw bedrijf omgaan met nieuwe digitale technologieën en bouwmethodes? Hoe spring jij op de kar van de energie- en klimaatdoelstellingen? Als je wel een zetje kan gebruiken bij het implenteren van nieuwe technologieën of duurzame initiatieven, is Build. Create. Innovate. misschien wel iets voor jou.

Het volgende traject start in Maart 2022. Inschrijven kan via deze link.

 

Image
Build.Create.Innovate.
Image
Brainstorm
  • Made

    Made is an Antwerp-based agency consisting of 25 people with a skillset ranging from UX/UI design, product design and business design.
    Ondek meer over Made
Deel dit artikel